Stappenplan Referral Recruitment

Stap 1 Bepaal via welke netwerk kanalen je de referral recruitment strategie wilt inzetten. Formele en/of informele netwerk, eigen medewerkers en/of alumni.

Stap 2 Leg de werkwijze vast.  Zorg dat er een uniforme werkwijze komt voor referral recruitment binnen je organisatie en leg dit vast in een document dat voor eenieder toegankelijk en begrijpelijk is. 

Stap 3 Zorg voor draagvlak.  Maak organisatie-breed bekend dat het bedrijf op zoek is naar nieuwe collega’s en dat iedere medewerker hiermee kan helpen. En wordt beloond voor zijn/haar inzet.  

Stap 4 Stel een beloning vast. Bepaal op welke manier (geld, incentives) werknemers worden beloond voor hun inbreng in het binnenhalen van nieuwe medewerkers. Communiceer dit intern breed.

Stap 5 Meet de resultaten en communiceer hierover met de medewerkers. Geef regelmatig updates over nieuwe vacatures en spoor medewerkers op een creatieve wijze (gamification) aan  te helpen. 

 

 

Referral Recruitment Eigenschappen

Onderdeel van recruitmentstrategie Maak Referral Recruitment onderdeel van je recruitmentstrategie.  En dus geen losstaande activiteit die ergens ‘zweeft’  tussen marketing en recruitment. 

Duidelijke procedure Zorg voor een duidelijke  procedure waarin de voorwaarden en de beloning inzichtelijk is voor eenieder binnen de organisatie.

Beloon iedere tussenfase Organiseer het zo dat iedere fase van het selectieproces op een bepaalde manier wordt beloond. De beloning beperkt zich dus niet alleen tot de daadwerkelijke match.

Contentplan Een contentplan moet onderdeel uitmaken van de referral recruitment strategie. Bij het samenstellen van het contentplan werkt de recruiter samen met de afdeling marketingcommunicatie.

Techniek Het moet volstrekt helder zijn wie welke kandidaat heeft aangebracht. En de techniek moet hierin voorzien. Discussie hierover is funest voor het slagen van een referral recruitment programma.

 

Referral Recruitment Tip 10

Meten is weten

Meet continu de resultaten van het referral recruitment programma. Meten is weten, waarop het referral programma kan worden aangepast om het zo optimaal mogelijk uit te voeren.  Het is overigens belangrijk om de meeste van bovenstaande factoren eerst op orde te hebben. Dit is de basis van het referral recruitment programma. Als dit staat als een huis heeft het meten van resultaten pas echt waarde.  

Referral Recruitment Tip 9

Zorg dat de techniek werkt

Onlosmakelijk verbonden aan een succesvol recruitment programma is de techniek die het gehele referral proces voor alle gebruikers faciliteert. Via een technische tool dient er een terugkoppeling naar de gebruiker te zijn inclusief een status update module gedurende het gehele selectieproces. In de tool moet nauwkeurig worden vastgelegd wie welke kandidaat heeft aangedragen en wanneer, zodat de beloning hierop kan worden gebaseerd.

Referral Recruitment Tip 8

Geef voorrang aan referral kandidaten

Geef kandidaten die via een medewerker zijn aangedragen voorrang in het recruitmentproces. Dit laat medewerkers zien dat hun inzet wordt gewaardeerd. Een keer slecht omgaan, in de ogen van die medewerker, verhoogt het risico dat hij/zij een volgende keer niemand meer zal  aandragen. Daarnaast zijn deze kandidaten die zijn aangedragen  vaak serieuze en kwalitatieve kandidaten en heeft er al een vorm van voorselectie plaatsgevonden, waardoor de kans dat ze geschikt zijn groter is.

Referral Recruitment Tip 7

Beloning

Maak de beloningswaarde inzichtelijk. Het geven van een referral bonus, als geldwaarde of incentive, is vaak doorslaggevend voor de motivatie van medewerkers om ermee aan de slag te gaan.  Maak de hoogte van de beloning afhankelijk van de schaarsheid van de gezochte kandidaat.

Referral Recruitment Tip 6

Maak delen zo makkelijk mogelijk

Betrokken medewerkers met hart voor de zaak helpen je graag met het delen van recruitment content. Zeker als daar ook nog eens een beloning tegenover staat. Niet iedere medewerker is marketeer. En iedereen is al erg druk met zijn eigen werkzaamheden. Maar het je collega’s daarom zo makkelijk mogelijk om recruitment content te delen.  En zorg dat de techniek op orde is. Biedt kant en klare content aan, ondersteun dit met leuke visuals en maak duidelijk via welke kanalen de content gedeeld kan worden.

Referral Recruitment Tip 5

Investeer in Employee Advocacy

Employee advocacy is het motiveren en activeren van medewerkers om bedrijfscontent te delen binnen hun eigen (sociale) netwerken, offline en online. Het is een efficiënte en goedkope vorm van corporate branding vanuit de eigen medewerkers en een steeds belangrijker wordend onderdeel van de recruitment marketing strategie, waarbij medewerkers worden ingezet als ambassadeur.

Referral Recruitment Tip 4

Zoek de samenwerking met marketing

Het referral recruitment programma wordt intern gefaciliteerd in samenwerking tussen recruitment en marketing. Sommige bedrijven hebben reeds recruitment marketeers in dienst die gespecialiseerd zijn in contentmarketing productie en verspreiding in het recruitment proces. Creëer beleving, vertel verhalen, deel ervaringen.  En ga de interactie aan. Wat de employer branding waarde t.o.v. toekomstige medewerkers versterkt.