Alle vragen die er gesteld zijn mbt Referral Recruitment

BIJLAGE 2.1

 • Doel deel I: Weten wat wordt gedaan met betrekking tot het recruitment in het algemeen, aantrekken van nieuw talent.
 • Belangrijkste bron van binnen brengen nieuw talent
  • Top drie van belangrijkste bronnen (vragen naar cijfers, percentages) Waarom deze bronnen?
  • Voor- en nadelen van deze bronnen?
  • In welke mate worden specifieke recruitmentbronnen gericht naar specifieke doelgroepen?
 • Wordt doeltreffendheid van deze bronnen formeel geëvalueerd?
  • En wat na de evaluatie?
  • Wie wordt betrokken bij deze evaluatie?
  • Worden er aanpassingen gemaakt? Op welk niveau, voor iedereen gelijk?
 • Wat zijn de grootste obstakels met betrekking tot recruitment volgens u, specifiek voor uw bedrijf?
 • Zou u zeggen dat u moeite heeft met het vinden van kandidaten?
  • Gemiddeld, hoeveel open vacatures per maand?
  • Gemiddeld, hoeveel applicaties per vacature per maand? 
  • Wat in vergelijking met profit/ social profit bedrijven? 
  • Wat is anders daar en zijn de voor- of nadelen daar?
 • Is er een formeel beleid/strategie?
  • Hoe aangestuurd? Centraal?
  • Is er plaats/tijd/middelen voor eigen inbreng?
   • Waarom wel/niet?
   • Kan je een voorbeeld geven/ zou je dit wel kunnen, wat zou je anders doen?
   • Is jullie recruitment formeel afgestemd op hoe mensen hedendaags werk zoeken?

– Doel deel II: weten wat er wordt gedaan rond het betrekken van eigen medewerkers binnen het recrutmentproces? Zowel formeel (referral recruitment) als informeel. En hoe motiveren van medewerkers?

In welke mate acht u mond-aan-mond communicatie belangrijk binnen het recruitmentproces?

 In welke situaties en op welke manier? (denk bijvoorbeeld aan presentaties op scholen, stages, social media, branding, contact met alumni, stagiaires,….)

 Voor welke doelgroep of soort vacatures het meest van toepassing?

 Wat zijn de voor- en nadelen?

 Voor jullie?

 • In welke mate hebben jullie het gevoel dat jullie dit kunnen bijhouden en zelfs sturen?
  • Op welke manier doen jullie dit of trachten jullie dit te doen?

Formele strategie? (vb.: via stages, inkijkdagen, social media, bevragingen, …)

o Wat met negatieve mond-aan-mond communicatie?

Hoe gaan jullie hier mee om? Hoe spelen jullie hier op in?

Is er een formele strategie?

…..

 • Voor medewerkers?
 • Voor sollicitanten?

 Officieel bevraagd geweest?

 • Hoe wordt deze manier van recruitment ontvangen bij de sollicitanten? (zeker in geval van bonus, wordt dit vermeld tijdens sollicitatie,….)
  • Hoe worden jullie medewerkers gebriefd over het referral program? Of over een eventuele update van het programma? Hoe communiceren jullie hier precies over? (vraag naar voorbeelden indien mogelijk)
  • Wordt het programma formeel geëvalueerd  Op welke manier?
   • Wat wordt bijgehouden: wie wie aanbrengt? Aantal referrals per persoon, opmaken van een soort referral profile?
   • Van wie wordt input gevraagd voor evaluatie: ook medewerkers en sollicitanten?
   • Wat met bijvoorbeeld jobtevredenheid en andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat medewerkers meer en meer spontaan gaan refereren?
 • Hoe onderzoeken jullie dit? (Surveys, … ) 
 • Hoe spelen jullie hier op in?
   • En wat na de evaluatie?
   • Wordt de recruitmentstrategie dan ook echt herzien?

 Wordt dit bijgehouden/opgevolgd?

  • Hoeveel tijd en middelen wordt gespendeerd aan het uitwerken, updaten en verwerken van deze recruitmentstrategie?
  • Hoe zou het anders en beter kunnen? (vooral m.b.t. stimuleren van medewerkers om hierin actief deel te nemen)

– Doel deel III: Wat met gebruik social media m.b.t. recruitment? En worden medewerkers hierin betrokken?

 Bestaat er een formeel beleid rond het gebruik van social media?

 • In welke mate is dit gericht op recruitment?
 • Waarom wel, waarom niet?
 • Op welke manier is dit beleid flexibel en speelt het in op de laatste trends?
 • Proportioneel, hoeveel middelen (geld en tijd) worden hieraan besteed?
 • Op welke manier proberen jullie potentiële sollicitanten te bereiken op SM?

 Via welke kanalen zijn jullie actief? 

Waarom bepaalde kanalen wel/niet?

 Wat is jullie belangrijkste kanaal?

Eigen profiel?

 • Wat voor activiteit/berichten worden er gepost?
 • Welke doelgroepen willen jullie hiermee bereiken?
 • Welke personen in de organisatie zijn er betrokken met het up-to-date houden?
 • Tijd en middelbesteding en frequentie updaten en bijhouden?

Wat zijn de ervaringen, aantal kandidaten, reacties, … per kanaal? (Facebook versus LinkedIn versus …)

 • In welke mate worden er verschillende berichten/activiteiten gepost per kanaal? Waarom? Op welke manier?
 • Wordt de inhoud van zelfde berichten aangepast in functie van het kanaal waarop het geplaatst wordt? Op welke manier? Waarom?
 • In welke mate gebruiken de recruiters social media?
  • Maken zij gebruik van een persoonlijk profiel om potentiële sollicitanten te bereiken?
  • Delen/posten zij vacatures of andere berichten over de organisatie?
   • Wat voor soort
   • Gestandaardiseerde berichten of eigen inbreng
 • Via welke kanalen volgen jullie wat er gezegd wordt over het bedrijf?
   • Wat doen jullie met deze informatie? Hoe spelen jullie hier op in?
   • Wat doen jullie met zichtbare negatieve ‘reclame’ van eigen medewerkers over het bedrijf?
   • Hoe pakken jullie dit aan?
 • In welke mate zijn medewerkers betrokken in het gebruik van social media m.b.t. recruitment?

In welke mate laten jullie dit spontaan gebeuren of grijpen jullie in?

 Enig idee of het überhaupt reeds spontaan gebeurt?

In welke mate stimuleren jullie medewerkers om actief te zijn op social media (m.b.t. recruitment van nieuwe mensen)?

 Op welke manier?

Wat zijn de ervaringen van de medewerkers? Hoe reageren zij hierop denk je?

En op welke manier wordt dit onthaald bij potentiële sollicitanten? Wat zegt dit over jullie als bedrijf?

Proportioneel, hoeveel sollicitanten worden via deze weg binnengehaald?

 Worden hieromtrent data bijgehouden?

 • Over hoe succesvol deze strategie is, wie deelt wat, welke soorten medewerkers zijn het meest actief en op welke kanalen,….
 • Wordt dit beleid bijgevolg formeel geëvalueerd en aangepast? Wordt gekeken naar wat werkt goed? Wat werkt niet? Wat zijn de voor- en nadelen?

 Hoe zou het anders en beter kunnen? (vooral m.b.t. stimuleren van medewerkers om hierin actief en positief deel te nemen)

 • Doel deel IV: Weten of er nog andere manieren zijn? Bijvoorbeeld employee testimonials?
   • Maken jullie gebruik van de employee testimonials?
   • Hoe kan je deze typeren? (via welk medium, welke soort mensen, audio, geschreven getuigenissen, foto….?)
   • Hoe zouden jullie de doeltreffendheid hiervan beoordelen? (hoe succesvol, vooren nadelen,…)
   • Hoe wordt dit onthaald bij medewerkers?
   • Hoe wordt dit onthaald bij sollicitanten?
   • Hoe zou het anders en beter kunnen? (vooral m.b.t. stimuleren van medewerkers om hierin actief deel te nemen)

Afrondende vragen

 • Hoe ziet u dit alles evolueren in de toekomst?
 • Wat ziet u als de drie belangrijkste uitdagingen voor uw organisatie in de komende vijf jaar op het vlak van referral recruitment?
 • Hoe zou u zichzelf als organisaties met betrekking tot uw recruitmentstrategie omschrijven:
  1. Observer: The firm simply collects social interaction information to learn about it;
   • Kijken wat er is, dit opnemen en hieruit leren
  2. Moderator: The firm fosters social interaction
   • Stimuleren van referrals via beloning
   • Platform voor spontane online employee testimonials creeëren
  3. Mediator: The firm actively manages social interaction

*Meer strategisch dan moderator, nog meer de vormgeving van de informatie in eigen handen nemen als organisatie

  • In scene gezette employee testimonials (het wordt de keuze van de organisatie, niet meer van de employee zelf)
  1. Participant: The firm plays a role in the social interaction
 • * De organisatie zelf creëert de mond-aan-mond communicatie.

Zijn er nog andere zaken die volgens u nog niet aan bod zijn gekomen? Aanvullingen of bedenkingen?

Korte vragenlijst bedrijf:

 • Aantal medewerkers bedrijf
 • Sector/profit vs social profit + daarbinnen
 • Heeft u een aparte HR afdeling
 • HR vertegenwoordigd in raad van bestuur
 • Hoeveel personen zijn er tewerkgesteld op deze afdeling
 • Zijn er subafdelingen/teams die op een afgebakend onderwerp/thema werken zoals talent, opleidingen, etc.? Zo ja, welke? – Is er een expliciete recruitmentstrategie – Wordt deze centraal aangestuurd?
 • Vestiging bedrijf
 • Vestiging HR hoofdkantoor
 • In welke mate worden opleiding voorzien voor recruiters omtrent bovenstaande onderwerpen (betrekken van eigen medewerkers via social media, referral programs en word-of-mouth)?

Frequentie? Vrijwillig of verplicht?

Korte vragenlijst persoon:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Anciënniteit
 • Functie en korte taakomschrijving (m.b.t. recruitment)
 • Opleiding