Ethisch verantwoord

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw referral programma ethisch verantwoord is, om te voorkomen dat u discriminatie bevordert en om te zorgen dat uw programma voldoet aan de wet- en regelgeving. Hier zijn enkele manieren waarop u ervoor kunt zorgen dat uw referral programma ethisch verantwoord is:

1. Geef duidelijke richtlijnen over welke soorten kandidaten gezocht worden:

Zorg dat u duidelijke richtlijnen geeft over welke soorten kandidaten gezocht worden, zonder te specificeren op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of andere discriminerende factoren.

2. Zorg dat iedereen gelijke kansen heeft:

Zorg ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft om aanbevolen te worden, ongeacht hun achtergrond of kenmerken.

3. Voorkom gedwongen aanbevelingen:

Voorkom dat medewerkers gedwongen worden om kandidaten aan te bevelen, bijvoorbeeld door hen te dwingen om een aantal aanbevelingen te doen.

4. Voer een screening uit op alle aanbevelingen:

Voer een screening uit op alle aanbevelingen, ongeacht of deze via een referral zijn gedaan of via een andere wervingsmethode. Dit helpt om ervoor te zorgen dat u geen discriminatie bevordert.

5. Zorg voor een klachtenprocedure:

Zorg voor een klachtenprocedure waar medewerkers klachten kunnen indienen als ze denken dat er discriminatie heeft plaatsgevonden.