Onderzoeksvragen

3.1. Sociale media

Uit de academische literatuur volgt dat naar het gebruik van sociale media in het rekruteringsproces nog maar weinig onderzoek gevoerd is. Voorgaande onderzoeken gaan voornamelijk over het gebruik van sociale media in de selectie van kandidaten. Zo werd reeds de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie bestudeerd (Kluemper & Rosen, 2009). Verder onderzochten onderzoekers of de informatie die gevonden wordt op SNW’s geschikt is om een oordeel te vellen over de persoonlijkheid van een kandidaat (Kluemper & Rosen, 2012). Eén van de hoofddoelen van deze masterproef is dan ook om een beeld te schetsen over de huidige situatie in het rekruteringsproces van grote Vlaamse en Brusselse organisaties en tot op welke hoogte sociale media hierin geïmplementeerd is. Zo komen we aan de centrale onderzoeksvraag op het vlak van sociale media:

In welke mate gebruiken grote organisaties sociale media in het rekruteringsproces?

Om een volledig onderbouwd antwoord te geven op deze onderzoeksvraag, wordt ze verder opgesplitst in deelvragen:

 1. Welke kanalen worden op sociale media gebruikt door grote organisaties in het rekruteringsproces?
  1. Maken rekruteerders gebruik van een persoonlijk profiel of van een bedrijsprofiel om potentiële sollicitanten te bereiken?
 2. Wat zijn de beweegredenen om sociale media wel/niet in het rekruteringsproces te gebruiken?
 3. Is er een formeel beleid rond sociale media?
  1. In welke mate is dit op rekrutering gericht?
 4. Worden medewerkers gestimuleerd om actief te zijn op sociale media?
  1. Waarom wel/niet en hoe gebeurt dit?
 5. Wordt het gebruik van sociale media in het rekruteringsproces als succesvol ervaren?