Referral Recruitment, de 10 beste tips.

Referral recruitment inzetten voor het vinden van nieuwe collega’s  doe je niet zomaar even. Hieronder onze 10 beste tips om de vacatures via referral recruitment zo goed mogelijk in te vullen.

  1. Neem de tijd
  2. Zorg voor draagvlak
  3. Betrek de gehele organisatie
  4. Zoek de samenwerking met marketing
  5. Investeer in Employee Advocacy
  6. Maak delen zo makkelijk mogelijk
  7. Beloning
  8. Geef voorrang aan referral kandidaten
  9. Zorg dat de techniek werkt
  10. Meten is weten

1.  Neem de tijd

Referral recruitment is goedkoop en effectief. Veel bedrijven en recruiters zijn er echter nog niet veel mee bezig omdat het veel tijd en energie kost. En de resultaten niet altijd meteen op korte termijn zichtbaar zijn. Referral Recruitment is dus een zaak van lange termijn strategie. Ontwikkel dus een lange termijn referral recruitment strategie.

2. Zorg voor draagvlak

Zorg voor draagvlak bij de sleutelposities in de organisatie. Dit begint bij de top. Zonder de steun van directie en management heeft een referral recruitment programma geen zin, want zij zijn de drijfveer. Ervaring leert dat referral recruitment moet passen bij de cultuur en de aard van de organisatie.

3. Betrek de gehele organisatie

Bij een effectieve recruitmentstrategie is de gehele organisatie betrokken. Van directie, MT en de uitvoerende medewerkers op verschillende niveaus binnen de organisatie. Het succes van elke organisatie staat of valt met de kwaliteit van haar medewerkers. Referral recruitment is dus in belang  van de gehele organisatie. En is daarom belangrijk om als recruiter zichtbaar te zijn binnen alle niveaus van je organisatie. Neem alle medewerkers mee in de recruitment ambitie en doelstellingen. En koppel terug wat je ervaringen zijn, betrek de medewerkers erbij, geef ze complimenten als ze kandidaten aandragen.

4. Zoek de samenwerking met marketing

Het referral recruitment programma wordt intern gefaciliteerd in samenwerking tussen recruitment en marketing. Sommige bedrijven hebben reeds recruitment marketeers in dienst die gespecialiseerd zijn in contentmarketing productie en verspreiding in het recruitment proces. Creëer beleving, vertel verhalen, deel ervaringen.  En ga de interactie aan. Wat de employer branding waarde t.o.v. toekomstige medewerkers versterkt.

5. Investeer in Employee Advocacy

Employee advocacy is het motiveren en activeren van medewerkers om bedrijfscontent te delen binnen hun eigen (sociale) netwerken, offline en online. Het is een efficiënte en goedkope vorm van corporate branding vanuit de eigen medewerkers en een steeds belangrijker wordend onderdeel van de recruitment marketing strategie, waarbij medewerkers worden ingezet als ambassadeur.

6. Maak delen zo makkelijk mogelijk

Betrokken medewerkers met hart voor de zaak helpen je graag met het delen van recruitment content. Zeker als daar ook nog eens een beloning tegenover staat. Niet iedere medewerker is marketeer. En iedereen is al erg druk met zijn eigen werkzaamheden. Maar het je collega’s daarom zo makkelijk mogelijk om recruitment content te delen.  En zorg dat de techniek op orde is. Biedt kant en klare content aan, ondersteun dit met leuke visuals en maak duidelijk via welke kanalen de content gedeeld kan worden

7. Beloning

Maak de beloningswaarde inzichtelijk. Het geven van een referral bonus, als geldwaarde of incentive, is vaak doorslaggevend voor de motivatie van medewerkers om ermee aan de slag te gaan.  Maak de hoogte van de beloning afhankelijk van de schaarsheid van de gezochte kandidaat.

8. Geef voorrang aan referral kandidaten

Geef kandidaten die via een medewerker zijn aangedragen voorrang in het recruitmentproces. Dit laat medewerkers zien dat hun inzet wordt gewaardeerd. Een keer slecht omgaan, in de ogen van die medewerker, verhoogt het risico dat hij/zij een volgende keer niemand meer zal  aandragen. Daarnaast zijn deze kandidaten die zijn aangedragen  vaak serieuze en kwalitatieve kandidaten en heeft er al een vorm van voorselectie plaatsgevonden, waardoor de kans dat ze geschikt zijn groter is.

9. Zorg dat de techniek werkt

Onlosmakelijk verbonden aan een succesvol recruitment programma is de techniek die het gehele referral proces voor alle gebruikers faciliteert. Via een technische tool dient er een terugkoppeling naar de gebruiker te zijn inclusief een status update module gedurende het gehele selectieproces. In de tool moet nauwkeurig worden vastgelegd wie welke kandidaat heeft aangedragen en wanneer, zodat de beloning hierop kan worden gebaseerd.

10. Meten is weten

Meet continu de resultaten van het referral recruitment programma. Meten is weten, waarop het referral programma kan worden aangepast om het zo optimaal mogelijk uit te voeren.  Het is overigens belangrijk om de meeste van bovenstaande factoren eerst op orde te hebben. Dit is de basis van het referral recruitment programma. Als dit staat als een huis heeft het meten van resultaten pas echt waarde.