Referral Recruitment Voorbeeld Programma

Veel bedrijven beseffen nog niet welke voordelen referral recruitment kan opleveren binnen hun recruitmentproces. Die voordelen kunnen worden verkregen door bestaande technologie en sociale netwerken op een nieuwe en creatieve manieren te gebruiken.

Doorverwijzingen van medewerkers en externe relaties  zijn niet alleen een goede bron van kwaliteit, ze zijn de nummer 1 bron van kwalitatieve kandidaten. Onderzoek heeft aantoont dat kandidaten die door medewerkers worden doorverwezen, open vacature posities vaker accepteren dan kandidaten die via traditionele recruitment kanalen worden geselecteerd.  

De beste manier om dergelijke verwijzingen maximaliseren is door een beter gebruik van technologie. Het automatiseren van het referral recruitment proces is een kosteneffectieve manier om in een korte tijd, kwalitatieve kandidaten te werven. Met als extra voordeel het stimuleren van de betrokkenheid onder werknemers en andere relaties. De voordelen kunnen zelfs groter zijn voor zeer gespecialiseerde posities, zoals moeilijk in te vullen vacatures in technische en digital functies.

Referral recruitment voorbeeld

Stap 1: Welke kanalen ga je inzetten?

Bepaal via welke netwerk kanalen je de referral recruitment strategie wilt inzetten. Formele en/of informele netwerk, eigen medewerkers en/of alumni.

Stap 2: Leg de werkwijze vast

Zorg dat er een uniforme werkwijze komt voor referral recruitment binnen je organisatie en leg dit vast in een document dat voor eenieder toegankelijk en begrijpelijk is. 

Stap 3: Zorg voor draagvlak

Maak organisatie-breed bekend dat het bedrijf op zoek is naar nieuwe collega’s en dat iedere medewerker hiermee kan helpen. En wordt beloond voor zijn/haar inzet.  

Stap 4: Stel een beloning vast

Bepaal op welke manier (geld, incentives) werknemers worden beloond voor hun inbreng in het binnenhalen van nieuwe medewerkers. Communiceer dit intern breed.

Stap 5: Meet de resultaten

Meet de resultaten en communiceer hierover met de medewerkers. Geef regelmatig updates over nieuwe vacatures en spoor medewerkers op een creatieve wijze (gamification) aan  te helpen. 

Wat is Referral Recruitment

Referral recruitment is het werven van kandidaten via je netwerk.  Je eigen netwerk bestaat uit je huidige- en oud medewerkers, klanten, zakenrelaties, je social media netwerk, familie, vrienden… Een extern netwerk kan zijn een referral portaal.

In Nederland komt ongeveer 25% van de medewerkers via haar netwerk aan een baan. Ongeveer 40% van de recruiters in Nederland geeft aan in 2018 te willen investeren in referral recruitment. Referral recruitment is een win-win situatie voor iedere betrokkene die bijdraagt aan het werven van een nieuwe referral kandidaat!

Ben jij klaar voor referral recruitment?

Referral Recruitment

In de huidige krappe arbeidsmarkt is via-via-werving, met een Engelse term aangeduid als referral recruitment, de meest effectieve manier om nieuwe medewerkers te werven.

Referral recruitment wint dan ook steeds meer terrein bij recruiters. Via social media zetten veel recruiters al hun netwerk in als ambassadeur voor het werven van nieuw personeel. Dit biedt veel kansen. Door referral recruitment met beleid en wel doordacht in te zetten in je recruitmentproces is het mogelijk gemiddeld 25% van je kandidaten via het referral kanaal te realiseren. Waarmee referrals je beste kandidaten zijn tegen de laagste recruitment kosten.  

Wat referral recruitment een must voor elke recruiter maakt!